Manja slova Veća slova RSS

 

>

Konferencija „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”

Konferencija „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”
Datum objave: 30.11.2013 10:15 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Granski sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i UNDP organizovali su dana 30.11.2013. godine, konferenciju „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja” za direktore i stručne radnike centara za socijalni rad.

Projekat Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev za ostvarivanja ovih prava. 

Preko ISSS će se prikupljati podaci od relevantnih institucija i vršiti periodična provjera dokaza predviđenih zakonom za ostvarvanje prava iz socijalne i dječije zaštite. Ovaj projekat će omogućiti generisanje podataka o podnosiocima zahjteva koji ne ispune uslove za sticanje prava iz socijalne i dječije zaštite, i razloge neispunjavanja uslova, koji će doprinijeti u procesu definisanje socijalne politike, istaknuto je na konferenciji.

Socijalni karton, za postojeće i buduće korisnika prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, biće značajan sa više aspekata. Prevashodno smanjiće se troškovi podnosioca zahtjeva, jer će se u centirma za socijalni rad raditi po principu "sve na jednom mjestu", ostvariće se bolja dostupnost usluga i davanja, povećaće se transparetnost postupka i poboljšati monitoring i praćenje potreba socijalno ugroženih kategorija.

Ovaj projekat će zaposlenima u centima za socijalni rad omogućiti automatsku provjeru dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, ali i efikasnije obavljanje poslova trijaže, vođenja upravnog i vanupravnog postupka, kao i kvalitetnije i efiktivnije obavljanje poslova.Na konferenciji je zaključeno da će Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”, pored prodrške reformi sistema socijalne i dječje zaštite, poboljšati usmjeravanje sredstava za socijalna davanja, smanjiti troškova administriranja sistema, poboljšati kvalitet i dostupnost podataka iz sistema socijalnog staranja, osigurati osnovni skup podataka i relevantnih izvještaja za menadžment i kreiranje politike sistema socijalnog staranja, poboljšati ukupne usluge građana, posebno ugroženih i ranjivih kategorija stanovništva.

Konferenciju su otvorili Goran Kuševija,direktor Direktorata za socijalni staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalniog staranja, Rastislav Vrbensky, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Ivan Mitrović, predsjednik Granskog sindikata i Sreten Mrvaljević, direktor JU “Lovćen - Bečići”.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja