Manja slova Veća slova RSS

 

>

U JU Domu starih u Pljavljima implementiran Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) – Socijalni karton

U JU Domu starih u Pljavljima implementiran Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) – Socijalni karton
Datum objave: 17.04.2019 12:14 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Po obazbjeđenim tehničkim i ICT infrasktrukturnim preduslovima (nabavka i podešavanja hardvera (računari, skeneri, štampači, itd., telekomunikacioni link, otvaranje naloga, i itd.) i donošenja rješanja za smještaj kroz Sistem u centrima za socijalni rad, kao i po uspješno sprovedenoj obuci (januar 2019.) svih profila zaposlenih (uprava, socijalna služba, medicinska služba, apoteka, blagajna i zaštitari), u Domu je implementiran ISSS. Zaposleni su uspjeli da tokom obuke uspješno unesu sve aktivne predmete smještaja u Sistem.

mrss

Dio ISSS za JU socijalne i dječije zaštite za smještaj kakav je Dom starih, je integralni dio Informacionog sistema koji je od 2015. u primjeni u centrima za socijalni rad. Na ovaj način voditeljima slučaja iz centra koji su zaduženi za korisnike smještene u Domu omogućeno je da na dnevnoj osnovi prate svoje korisnike kojima JU pruža uslugu smještaja i njege. Oni takođe, kroz Sistem prate sprovođenje individualih planova za svoje korisnike i ažurno rade revizije istih, a sve u cilju kvalitetnije zaštite i birge za socijalno ugrožena lica smještena u ustanovama.