Manja slova Veća slova RSS 

   MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

 Zorica Kovačević  - ministar rada i socijalnog staranja

 Telefon:                  (+382) 020 482 148

 E-mail:                   ministar.mrss@mrss.gov.me  

 Fax:                       (+382) 020 226 584

 Adresa:                 Rimski trg   46

E-mail za prijem pošte:    arhiva.mrs@mrs.gov.me   

 Nikola Dedeić - sekretar Ministarstva

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 443

 E-mail:                   nikola.dedeic@mrs.gov.me

 Fax:                       +382 (0) 020 226 584

 Adresa:                   Rimski trg    46

 

 Jovo Pajović - direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 454

 Email:                    jovo.pajovic@mrs.gov.me       

 Fax:                       +382 (0) 20 482 389

 Adresa:                   Rimski trg    46 

 Goran Kuševija -  direktor Direktorata za socijalno starnja i dječju zaštitu 

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 447

 E-mail:                   goran.kusevija@mrs.gov.me  

 Fax:                       +382 (0) 20 226 584

 Adresa:                  Rimski trg     46

 Tijana Prelević  -  v.d. direktorica Direktorata za rad

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 474

 E-mail:                    tijana.prelevic@mrs.gov.me 

 Fax:                       +382 (0) 20  226 584

 Adresa:                   Rimski trg     46

 Edina Dešić - Perazić -  v.d. direktor Direktorta za tržište rada i zapošljavanje

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 464

 E-mail:                   edina.perazic@mrs.gov.me    

 Fax:                       +382 (0) 20  226 584

 Adresa:                   Rimski trg    46

Dragan Raketić -  direktor Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove

Telefon:                   +382 (0) 20 482 352

Email:                     dragan.raketic@mrs.gov.me  

Fax:                       + 382 (0) 20 226 584

Adresa:                   Rimski trg    46

Ljiljana Simović -  v.d. direktor Direktorata za evropske integracija. programiranje i implementaciju EU fondova

Telefon:                   +382 (0) 20 482 244

Email:                    ljiljana.simovic@mrs.gov.me 

Fax:                        +382 (0)  226  584

Adresa: Rimski trg 46


 Dragan Đukanović - Savjetnik ministra

Telefon:                  +382 (0) 20 482 444 

E-mail:                   djukanovicd@mn.yu 

Fax:                      +382 (0) 20  226  584

Adresa:                  Rimski trg 46

 

 Vladimir Radovanić - Savjetnik ministra

Telefon:                 +382 (0) 20 482 305

E-mail:                   vladimir.radovanic@mrs.gov.me

Adresa:                  Rimski trg 46

 

Lela Vuković  -   PR menadžer Ministarstva

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 214    

 E-mail:                   lela.vukovic@mrs.gov.me  

 Fax:                       +382 (0) 20 226 584

 Adresa:                  Rimski trg    46 

 

 Sandra Krivokapić  -  šef Kabineta

Telefon:                   +382 (0) 20 482 149

E-mail:                    sandra.krivokapic@mrs.gov.me 

Adresa:                    Rimski trg  46

 

 Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Telefon:                 +382 (0) 20 482 - 395

E-mail:                  marko.drobnjak@gov.me

Adresa:                 Rimski trg  46

Kontakt osobe za saradnju sa nevladinim organizacijama

Telefon:                    +382 (0) 20 482 149

E-mail:                    

Adresa:                     Rimski trg 46

 Marina Vučićević - kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Telefon:                     +382 (0) 20 482 459

E-mail:                      marina.vucicevic@mrss.gov.me

Adresa:                   Rimski trg  46

 

 Darka Džabasan - kontakt osoba za Komisiju za nestala lica

Telefon:                      +382 (0) 20 482 457

E-mail:                         darka.dzabasan@mrs.gov.me

Adresa:                       Rimski trg 46 

 UPRAVA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA

Telefon:                     +382 20 241-071, +382 20 241-075

E-mail:                      uzzi@uzzi.mrs.gov.me

Adresa:                     Jovana Tomaševića 4