Manja slova Veća slova RSS 

   MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

 Zorica Kovačević  - ministar rada i socijalnog staranja

 Telefon:                  (+382) 020 482 148

 E-mail:                   ministar.mrss@mrss.gov.me  

 Fax:                       (+382) 020 226 584

 Adresa:                 Rimski trg   46

 Nikola Dedeić - sekretar Ministarstva

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 443

 E-mail:                   nikola.dedeic@mrs.gov.me

 Fax:                       +382 (0) 020 226 584

 Adresa:                   Rimski trg    46

 

 Jovo Pajović - direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 454; 78 113 350

 Email:                    jovo.pajovic@mrs.gov.me       

 Fax:                       +382 (0) 20 482 389

 Adresa:                   Rimski trg    46 

 Goran Kuševija -  direktor Direktorata za socijalno starnja i dječju zaštitu 

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 447; 78 113 344

 E-mail:                   goran.kusevija@mrs.gov.me  

 Fax:                       +382 (0) 78 113 345

 Adresa:                  Rimski trg     46

 Slobodan Filipović -  direktor Direktorata za rad

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 474; 78 113 354

 E-mail:                    slobodan.filipovic@mrs.gov.me

 Fax:                       +382 (0) 20 78 113 351

 Adresa:                   Rimski trg     46

 Arijana  Nikolić - Vučinić -  direktor Direktorta za tržište rada i zapošljavanje

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 464; 78 113 35

 E-mail:                   arijana.nikolic@mrs.gov.me  

 Fax:                       +382 (0) 78 113 340

 Adresa:                   Rimski trg    46

Dragan Raketić -  direktor Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove

Telefon:                   +382 (0) 20 482 352; 78 113 349

Email:                     dragan.raketic@mrs.gov.me  

Fax:

Adresa:                   Rimski trg    46

 Dragan Đukanović - savjetnik ministra

Telefon:                  +382 (0) 20 482 444 ;  78 113 343 

E-mail:                   djukanovicd@mn.yu 

Fax:                      +382 (0) 78 113 340

Adresa:                  Rimski trg 46

 

 Vladimir Radovanić - savjetnik ministra

Telefon:                 +382 (0) 20 482 305

E-mail:                   vladimir.radovanic@mrs.gov.me

Adresa:                  Rimski trg 46

 Marija Jovović - PR menadžer Ministarstva

 Telefon:                  +382 (0) 20 482 214    +382 67 006 666

 E-mail:                   marija.jovovic@mrs.gov.me  

 Fax:                       +382 (0) 78 113 353

 Adresa:                  Rimski trg    46 

 

 Bojana Martinović - šef kabineta

Telefon:                   +382 (0) 20 482 149

E-mail:                    bojana.martinovic@mrs.gov.me

Adresa:                    Rimski trg  46

 Odjeljnje za evropske integracije

Telefon                   +382 (0) 20 482 - 142

E-mail:                   anita.bilafer@mrs.gov.me

Adesa:                   Rimski treg   46

 Odjeljenje za programiranje i implementaciju EU fondova

Telefon:                  +382 (0) 20 482 - 414

E-mail:                   vladimir.radovanic@mrs.gov.me

Adesa:                   Rimski trg  46

 Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Telefon:                 +382 (0) 20 482 - 395

E-mail:                  marko.drobnjak@gov.me

Adresa:                 Rimski trg  46

 Marija Jovović i Alma Ljuljanaj - kontakt osobe za saradnju sa nevladinim organizacijama

Telefon:                    +382 (0) 20 482 214

E-mail:                     marija.jovovic@mrs.gov.me  i  alma.ljuljanaj@mrs.gov.me  

Adresa:                     Rimski trg 46

 Marina Vučićević - kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Telefon:                     +382 (0) 20 482 459

E-mail:                      marina.vucicevic@mrss.gov.me

Adresa:                   Rimski trg  46

 Darka Džabasan - kontakt osoba za Komisiju za nestala lica

Telefon:                      +382 (0) 20 482 457

E-mail:                         darka.dzabasan@mrs.gov.me

Adresa:                       Rimski trg 46 

 UPRAVA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA

Telefon:                     +382 20 241-071, +382 20 241-075

E-mail:                      uzzi@uzzi.mrs.gov.me

Adresa:                     Jovana Tomaševića 4