Press centar

13.01.2020.

"Zakon o radu nije rigidan, poslodavac neće moći da otpusti trudnicu" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Portal Analitika

"Zakon o radu nije rigidan, poslodavac neće moći da otpusti trudnicu" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Portal Analitika Ne slažem se sa ocjenom da je Zakon o radu rigidan I da će podstaći odlazak radnika u inostranstvo. Rekao bih da je on adekvatan za dobre radnike i odgovorne poslodavce. Njime smo uspostavili balans otvorenog tržišta rada u cilju bržeg lakšeg zasnivanja radnog odnosa, ali njegovog raskidanja. To omogućava veću mobilnost radne snage i veću međusobnu konkurenciju. Upravo MOR-a i EU preporučuju fleksibilnost u procesu zasnivanja, trajanja i raskidanja radnog odnosa jer to omogućava veću zapošljivost radnika.

26.03.2018.

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) je kapitalni projekat crnogorske Vlade koji je omogućio sproveđenje reforme sistema socijalne zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna i porodična zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i sa aspekta socijalnih usluga, kazao je Vikend novinama ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišic.

10.01.2018.

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Televiziju "Prva"

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za Televiziju "Prva"

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za Prvu Televiziju sumira godinu za nama i govori o izazovima i planovima Ministarstva za naredni period

10.01.2018.

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za DN "Dan"

Intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića za DN "Dan"

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je u intervjuu za "Dan" poručio da nijesu on, Vlada ili Bošnjačka stranka ukinuli naknade za majke, već da je to rezultat odluke Ustavnog suda. Takođe, ističe da su naknade bile neodržive jer je za njih više izdvajano nego za sva socijalna davanja u državi, te da je za njih trebalo novca koliko i za godišnji kapitalni budžet.