Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46 

Saradnja sa NVO organizacijama

03.08.2020.

LISTA PREDSTAVNIKA/CA NVO PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU ZA IZRADU NACIONALNOG DOKUMENTA ZA IMPLEMENTACIJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE O SUZBIJANJU I SPRJEČAVANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI (ISTANBULSKA KONVENCIJA).

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje jednog/e predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnu grupu za izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, objavljuje

15.07.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu za izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

Strategija zaštite od nasilja u porodici donijeta je na period od 2016. godine zaključno sa 2020. godinom. Prilikom impelementacije pomenute Strategije naišlo se na brojne izazove, te je zaključeno da je za naredni period potrebno donijeti jedan Nacionalni dokument koji će obuhvatiti sve institucije koje se bore protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a čiji je cilj potpuna implementacija Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

01.06.2020.

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata nevladinih organizacija na Javni konkurs “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!“

Obavještenje o administrativnoj provjeri prijavljenih projekata nevladinih organizacija na Javni konkurs “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!“

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštite i zdravlja na radu, nakon prijema prijava na Javni konkurs “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!’’ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

20.05.2020.

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – podrška porodicama u krizi

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa “Podrška porodicama u krizi” broj: 109-128/20-597/13 od 09.03.2020.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti društvena briga o djeci i mladima, objavljuje

20.05.2020.

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – Oblast ZAŠTITA STARIJIH LICA

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini, Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti pomoć starijim licima, objavljuje

20.05.2020.

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – Oblast zaštita lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" br. 109-128/20-604/63 od 09.03. 2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, objavljuje:

20.05.2020.

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU oblast - zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” br. 109-128/20-588 od 9. 03. 2020.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, objavljuje

30.04.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast RODNA RAVNOPRAVNOST-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

30.04.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast društvena briga o djeci i mladima

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

30.04.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast pomoć starijim licima

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje