Manja slova Veća slova RSS

 

>

Utvrđeni dnevni red i materijali razmatrani na 36. sjednici Vlade

Datum objave: 13.10.2011 14:06 | Autor: Biro

Ispis Štampaj stranicu


9. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na 5. zasijedanju Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Crne Gore i Ruske Federacije, Podgorica, 19. oktobra 2011. godine
11. Predlog platforme o zvaničnoj posjeti delegacije Ministarstva finansija Crne Gore, koju će predvoditi dr Milorad Katnić, ministar finansija , Velikoj Britaniji, od 9. do 12. oktobra 2011. godine, London (za verifikaciju)
12. Predlog platforme za službenu posjetu delegacije Ministarstva zdravlja Crne Gore koju će predvoditi dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, Ministarstvu zdravlja Narodne Republike Kine,od 23. do 27.oktobra 2011.godine (za verifikaciju)
13. Predlozi za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve (za verifikaciju)
13.1. Predlog za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (za verifikaciju)
13.2. Predlog za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (za verifikaciju)
13.3. Predlog za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe Komisije za kontrolu državne podrške i pomoći (za verifikaciju)
14. Predlog za preusmjeravanje sredstava sa Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije na Fond za zdravstveno osiguranje (za verifikaciju)
15. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)