Manja slova Veća slova RSS

 

Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu

31.03.2020.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE DOMA STARIH U PLJEVLJIMA

U Domu starih „Pljevlja“ radi se prema instrukcijama Instituta za javno zdravlje kao i Ministarstva zdravlja. Svi zaposleni su krajnje profesionalni i poštuju sve usvojene odluke i procedure. Ovom prilikom se mora pohvaliti njihov ozbiljan pristup kako privatno tako i poslovno.

26.03.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Shodno elektronskom obavještenju Ministarstva javne uprave (broj Ministarstva rada i socijalnog staranja: 102-011/20-2265 od 25.03.2020. godine) a usled situacije izazvane COVID 19 virusom, rok za dostavljanje prijava projekata za finansiranje se produžava za 30 dana.

24.03.2020.

Sjutra isplata novčane pomoći korisnicima MOP-a

Sjutra isplata novčane pomoći korisnicima MOP-a

Isplata jednokratne novčane pomoći od 50 eura korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice počeće sjutra 25. marta 2020. godine.

09.03.2020.

JAVNI KONKURS - „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2020. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja rješenjem broj: 109-128/20-597/13 od 6.03. 2020 godine, objavljuje

09.03.2020.

JAVNI KONKURS - „ ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020.godini u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici,objavljuje

09.03.2020.

JAVNI KONKURS „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštit (“ Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, objavljuje

09.03.2020.

JAVNI KONKURS „Podrška starijim licima za život u zajednici“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2020. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata /programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, objavljuje