Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

17.02.2020.

Ministar Purišić obišao završene stanove za porodice u stanju socijalne potrebe u Spužu

Ministar Purišić obišao završene stanove za porodice u stanju socijalne potrebe u Spužu Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, potpredsjednik Vlade Milutin Simović i predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević obišli su završene stanove za porodice u stanju socijalne potrebe u Spužu

13.02.2020.

Ministar Purišić obišao izgradnju Doma starih na Starom Aerodromu

Ministar Purišić obišao izgradnju Doma starih na Starom Aerodromu

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i direktor Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić obišli su radove na objektu Doma za stare na Starom Aerodromu, kao i izgrađenu pristupnu saobraćajnicu

13.02.2020.

U Podgorici održan bilateralni sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

U Podgorici održan bilateralni sastanak predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

U Podgorici je danas održan bilateralni sastanak Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore, koju su predstavljali Dragan Đukanović, predsjednik Komisije, Darka Džabasan, sekretarka Komisije, Dragana Tomić i Milena Šćekić, članice Komisije i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koga su predstavljali predsjedavajući kolegijuma direktora Marko Jurišić i član kolegijuma direktora Nikola Perišić.

10.02.2020.

Izrađen Vodič za implementaciju grant projekata

Vodič za implementaciju grant projekata izrađen je uz ekspertsku podršku projekata tehničke pomoći u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

10.02.2020.

LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBRASCU EU POTVRDE, PO JAVNOM POZIVU OD 22. JANUARA 2020. GODINE

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

07.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu

Na osnovu čl. 1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja ,upućuje

07.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radnom mjestu*

Na osnovu čl. 1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje