Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

19.10.2017.

SAOPŠTENJE: Sastanak Purišić – Grubišić: Nastavak saradnje i razmjena iskustava

SAOPŠTENJE: Sastanak Purišić – Grubišić:  Nastavak saradnje i razmjena iskustava Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, sastao sam danas, 19. oktobra 2017. godine, sa NJ.E ambasadorom Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselkom Grubišićem.

13.10.2017.

SAOPŠTENJE: Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“

SAOPŠTENJE: Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“

Danas, 13. oktobra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva ekonomije, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ (OP RLJR) koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

12.10.2017.

SAOPŠTENJE:Opremanje srednjih stručnih škola podržano iz fondova EU

SAOPŠTENJE:Opremanje srednjih stručnih škola podržano iz fondova EU

Preostala oprema za praktičnu nastavu iz sektora elektrotehnike i ugotiteljstva vrijedna 86.474 eura isporučena je srednjim stručnim školama: Elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje, Srednja stručna škola, Berane, Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić i Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić”, Podgorica.

11.10.2017.

LISTA KANDIDATKINJE koja je predložena za članicu Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

11.10.2017.

LISTA KANDIDATKINJA koje su predložene za članice Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima za akreditaciju programa i sadržini i obliku sertifikata

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

10.10.2017.

SAOPŠTENJE: Nastavak saradnje povodom rješavanja pitanja povratka raseljenih lica na Kosovo

SAOPŠTENJE: Nastavak saradnje povodom rješavanja pitanja povratka raseljenih lica na Kosovo

Vlada Crne Gore i Vlada Kosova dosadašnjom uspješnom saradnjom ostvarile su rezultate na zavidnom nivou obezbijedivši brojnim porodicama sa teritorije Crne Gore povratak na Kosovo, složili su se, na današnjem sastanku, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i zamjenik Premijera i ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić.

10.10.2017.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo rada i socijalnog staranja partner u projektu „Coca-Cola podrška mladima“

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je partner u projektu „Coca-Cola podrška mladima“, koji je pokrenut u cilju podrške i motivacije mladima da nađu posao.

09.10.2017.

JAVNI KONKURS za izbor izvođača programa socijalne uključenosti

Na osnovu člana 41a stav 2 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (‘’Sl. list CG’’ br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, objavljuje

06.10.2017.

Reagovanje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom teksta objavljenog u Dnevnim novinama „DAN“, dana 04.10.2017. godine na strani 11, sa naslovom „Za jednokratne pomoći dali 200.000 eura“

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, članom 20 propisana su osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti i to: materijalno obezbjeđenje, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć, zdravstvena zaštita, troškovi sahrane, jednokratna novčana pomoć, naknada roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu. Propisano je da država može obezbijediti i druga materijalna davanja u socijalnoj zaštiti, u skladu sa materijalnim mogućnostima.