Manja slova Veća slova RSS

 

>

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio obuku za arbitre/miritelje

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio obuku za  arbitre/miritelje
Datum objave: 12.04.2017 11:17 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Elmedin Rovčanin otvorio je danas, 12.04.2017. godine, obuku za arbitre/miritelje, na temu „Interaktivna razmjena iskustva i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unapređenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovođenju postupka mirnog rješavanja radnih sporova, sa posebnim osvrtom na ostavrivanje prava na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje“, koje je organizovala Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

Na otvaranju obuke, pored sekretara Rovčanina, govorili su i Zdenka Burzan, direktorica Agencija za mirno rješavanje sporova, Mile Radivojević, direktor Angencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srbije, Duško Zarubica, generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore i Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

„Uvaženi gosti, predstavnici repezentativnih socijalnih partnera Crne Gore, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, poštovani arbitri i miritelji,

Tokom prethodne decenije Crna Gora je realizovala značajne izmjene radnog zakonodavstva u čitavom nizu oblasti. Pod uticajima međunarodnih radnih standarda i propisa EU, nacionalni zakoni o radu su obogaćeni novim institucijama, dok je kolektivno radno pravo dobilo značajnu ulogu. Sloboda udruživanja, pravo na štrajk i pravo na kolektivno pregovaranje su inkorporirani u Ustav i Zakon o radu.

Slika industrijskih odnosa je značajno izmijenjena. Socijalni partneri su se spajali ili razdvajali u potrazi za novim strukturama. Njihova legitimnost i reprezentativnost predstavlja veliki izazov u realizaciji bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga.

Kolektivni ugovori postali su važan izvor prava. Neslaganja vezano za njihovo dogovaranje, primjenu, tumačenje ili izmjene podliježu rješavanju na sudu i van njega. U ovom drugom slučaju, unijete su posebne klauzule ili pravila u kolektivne ugovore.

Sa zajedničkim ciljem da se osigura socijalni mir i ubrza rješavanje slučajeva pred sudom, tako što će se redovni sudovi osloboditi obaveze da razmatraju radne sporove, Vlada i socijalni partneri radili su zajedno na uvođenju mehanizama za alternativno rješavanje radnih sporova. Bilo da se radi o institucionalizovanim ili ad hoc mehanizmima, oni imaju za cilj sprečavanje prerastanja kolektivnih radnih sporova u štrajkove i da ponude brzo rješavanje pojedinačnih i kolektivnih radnih sporova.

Metodi za alternativno rješavanje radnih sporova osiguravaju vansudsko rješavanje sporova koji nudi uštede u vremenu i novcu, a koji su prilagođeni potrebama stranaka. Dogovori koji iz njih proizilaze imaju veću šansu da očuvaju harmonične i održive odnose između dvije strane. 

U vrijeme teške ekonomske krize, kada je došlo do smanjenja plata i povećane nesigurnosti radnih mjesta s jedne strane, i pritiska na preduzeća zbog nedostatka kapitala i smanjenja potražnje sa druge strane, što je povećalo rizik od ugrožavanja odnosa između radnika i poslodavaca, alternativno rješavanje radnih sporova je dokazalo svoju dodatu vrijednost u pronalaženju rješenja koja su prihvatljiva i za radnike i za upravu, odnosno poslodavce.

Crna Gora je prihvatila tripartizam kao instrument demokratije, koji omogućava poštovanje radnih prava svih radnika. Vansudsko rješavanje radnih sporova igra važnu ulogu u rasterećivanju sudova u ovoj oblasti. Za razliku od sudskih postupaka, koji obično traju jako dugo, procedure mirenja pomažu zaposlenima da dođu do brze i pravosnažne odluke.

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova je osnovana radi obavljanja stručnih poslova koji se odnose na mirno rješavanje radnih sporova, kako kolektivnih tako i individualnih, koji nastaju u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada.Radom Agencije uveliko su se rasteretili sudovi, a zaposlenima je omogućeno da na brz i efikasan način i bez pokrenutog sudskog postupka okončaju radni spor. 

Praksa kontinuiranog obučavanja arbitara i miritelja, kako to sprovodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, predstavlja dobar primjer jer omogućava našim arbitrima i miriteljima da se dodatno usavršavaju, stiču nova znanja i vještine i budu u skladu sa savremenim standardima koje nameću novi socijalno ekonomski uslovi. Na taj način se doprinosi uspješnijem rješavanju konflikata u ovoj oblasti i jačanju mehanizama njihovog mirnog rješavanja ali i daje sigurnost i stvara veće povjerenje stranaka u postupku, u kompetentnost i iskustvo arbitara i miritelja, a time i same Agencije, što u konačnom za rezultat ima veći stepen riješenih predmeta. 

S tim u vezi želim da iskažem zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima na ovom polju i da istovremeno svima poželim uspješan današnji rad“.


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja