Manja slova Veća slova RSS

 

>

Ministar Purišić na konferenciji za medije: Ostvarena je stabilnost i održivost socijalnog sistema, bolja usmjerenost socijalnih fondova i bolji materijalni položaj najranjivijih kategorija društva

Ministar Purišić na konferenciji za medije: Ostvarena je stabilnost i održivost socijalnog sistema, bolja usmjerenost socijalnih fondova i bolji materijalni položaj  najranjivijih kategorija društva
Datum objave: 01.12.2017 15:34 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


mrss mrss
Konferencija za medije povodom prve godine rada 41. Vlade Crne Gore, održana je u petak, 01. decembra 2017. godine u Vili Gorica.

Ministar Kemal Purišić predstavio je najvaznije rezultate u upravnim oblastima iz nadleznosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, u prvoj godini rada Vlade. 

Ministar je istakao da je ova godina bila godina velikih izazova za sve u oblasti socijalne i dječje zaštite i za sve institucije i organe iz ovog sektora, kako zbog širine pokrenutih reformi, tako i zbog obima posla koji je obavljen.

„Predloženim izmjenama propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite i njihovom primjenom, doprinijeli smo stabilnosti i održivosti socijalnog sistema, boljoj usmjerenosti socijalnih fondova, proširili smo obuhvat korisnika, poboljšali smo materijalni položaj najranjivijih grupa stanovnistva, unaprijedili smo usluge u zajednici“.

U proteklih godinu dana država je za socijalnu i dječju zaštitu utrošila 98,3 miliona eura, odnosno 2.5% procijenjenog BDP za tekuću godinu, što Crnu Goru svrstava u grupu socijalno odgovorih država.

Za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece utrošeno je oko 31 milion eura.

U ugovorenom roku završena je druga faza projekta Socijalni karton, čija je vrijednost oko milion eura.

„U okviru Regionalnog stambenog programa, koji se sprovodi u 13 opština, u Kampu Konik I, 120 porodica je već dobilo krov nad glavom, završava se izgradnja Doma za stara lica u Pljevljima, grade se 94 stana u Beranama, započinje se izgradnja doma za stara i odrasla invalidna lica u Nikšiću i realizuje jos niz važnih projekata“, naglasio je ministar Purišić.

„Tokom 2017. godine, doprinijeli smo unapređenju politike zapošljavanja i održavanja zaposlenosti, što je, pored ostalog, rezultiralo da je ukupna prosječna zaposlenost za devet mjeseci tekuće godine veća za 3,4% u odnosu na uporedni period. Prema Anketi o radnoj snazi, koju sprovodi Monstat, svi važni indikatori na tržištu rada su u porastu“.

Na prošloj sjednici Vlade osnovan je Centar za rehabilitaciju, kako bi se podstaklo i podržalo zapošljavanje lica sa invaliditetom. U tu svrhu Zavod za zapošljavanje prethodno je uložio preko 2 miliona eura u kvalitetan objekat i vrijednu opremu.

Cjelovitom reformom tržišta rada unapređuje se poslovni ambijent, čime će se privući nove investicije i otvoriti nova radna mjesta. Takođe, postići će se bolja zaštita prava zaposlenih i stvoriti jači mehanizmi borbe protiv sive ekonomije. 

„Reformu radnog zakonodavstva smo obezbijedili kroz odgovorni odnos svih socijalnih partnera, što je novouspostavljena praksa u socijalnom dijalogu.

U proteklom periodu, prioritet je stavljen na redovnoj isplati penzija i ostalih davanja za oko 129 hiljada korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Radili smo posvećeno na realizaciji evropske agende Vlade. Otvoreno je poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje i planiranom dinamikom, realizuju se mjere za zatvaranje pregovora u ovom poglavlju. 

Takođe, realizovane su sve potrebne obaveze vezane za otvaranje poglavlja 2 - Sloboda kretanja radnika.

U okviru IPA programa, sproveden je Operativni program za razvoj ljudskih resursa namijenjen za socijalnu inkluziju i zapošljavanje, vrijedan 6.5 miliona eura, u okviru kojeg je podržano mnogo pojedinačnih projekata.

Stvorili smo pretpostavke za potpisivanje novog Finansijskog sporazuma sa Evropskom komisijom, u iznosu od 15.3 miliona eura.

Sve aktivnosti koje smo realizovali u prethodnoj godini rezulatat su posvećenog rada: državne administracije, socijalnih partnera, partnera na projektima, Delegacije Evropske unije, Evropske Komisije i šire društvene zajednice i nevladinog sektora.

Ovim putem želim da im se svima zahvalim u očekivanju da ćemo nastaviti takvu saradnju“.


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja