Manja slova Veća slova RSS

 

>

SAOPŠTENJE: Održana 31. sjednica Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

SAOPŠTENJE: Održana 31. sjednica Savjeta za brigu o licima s invaliditetom
Datum objave: 26.12.2017 12:30 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Dana, 26. 12. 2017. godine, održana je 31. sjednica Savjeta za brigu o licima s invaliditetom, kojom je predsjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

Članovi Savjeta su na početku sjednice upoznati sa realizacijom zaključaka sa prošle sjednice, a vezano za preporuke Komiteta za prava osoba s invaliditetom za dnevne centre, tijela za praćenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i o aktivnostima za osnivanje Centra za rehabilitaciju.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 30.11.2017.godine donijela Odluku o osnivanju javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju. Centar se nalazi na Zabjelu u Podgorici i isti ima 1613.49 m2. Djelatnost Centra je sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije iz člana 12 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom; izvođenje programa osposobljavanja i usavršavanja lica sa invaliditetom; izvođenje programa socijalne uključenosti; razvoj i primjena novih metoda i oblika profesionalne rehabilitacije; razvoj i uvođenje novih tehnologija u profesionalnoj rehabilitaciji; stručno usavršavanje lica uključenih u profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom; i obavljanje drugih aktivnosti utvrđenih statutom Centra. Centar za profesionalnu rehabilitaciju, predstavljaće u perspektivi unaprijeđen sistem podrške i usluga usmjerenih ka konkretnom korisniku.

Takođe, g-đa Tamara Milić je upoznala članove Savjeta o pristupačnosti objekata u upotrebi Ministarstva prosvjete.


PR služba Ministartsva rada i socijalnog staranja