Manja slova Veća slova RSS

 

>

Javni poziv za konsultacije povodom pripreme Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Datum objave: 12.07.2018 14:14 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Javni poziv za konsultacije povodom pripreme Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje 

JAVNI POZIV 
organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme 
NACRTA
PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu rada i socijalnog staranja na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, ili na e-mail: darko.moracanin@mrs.gov.me i arnela.zejnilovic@mrs.gov.me.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultacija je Arnela Zejnilović, telefon 020/482-305.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.