Manja slova Veća slova RSS

 

>

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – Oblast ZAŠTITA STARIJIH LICA

Datum objave: 20.05.2020 12:01 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini, Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti pomoć starijim licima, objavljuje 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. NVO “Multimedijalni studio Bijelo Polje”
(109-128/20-606/5), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti u oblasti djelovanja za partnersku NVO.

2. NVO “Topla ruka” Podgorica (109-128/20-606/6), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans uspjeha);
- potpisan i ovjeren budžet projekta.

3. NVO “Kaskader” Plav (109-128/20-606/7), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti u oblasti djelovanja za partnersku NVO;
- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica;
- prioritet iz javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020. godine, kojem će projekat doprinijeti.

4. NVO “CET Platforma Montenegro” Andrijevica (109-128/20-606/8), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti u oblasti djelovanja za partnersku NVO;
- fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

5. NVO “Inplus” Nikšić (109-128/20-606/9), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na konkurs u dva primjerka;
- prijava u elektronskom obliku na CD.

6. NVO “MY WAY – MOJ PUT” Cetinje
(109-128/20-606/10), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- prioritet iz javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020.godine, kojem će projekat doprinijeti.

7. NVO “Caritas Crne Gore” Bar
(109-128/20-606/11), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica;
- prioritet iz javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020.godine, kojem će projekat doprinijeti.

8. NVO “Caritas Barske nadbiskupije” Bar
(109-128/20-606/12), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

9. NVO “Topla ruka” Podgorica
(109-128/20-606/13), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- fotokopija rješenja o upisu u registar NVO;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja NVO -podnosioca prijave;
- fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

10. NVO “Umjetnost življenja Crne Gore” Podgorica
(109-128/20-606/14), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja partnerske NVO;
- prioritet iz javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020.godine, kojem će projekat doprinijeti.

11. NVO “Udruženje za razvoj pčelarstva, voćarstva, povrtarstva i stočarstva VUNOV LOM – Berane“ (109-128/20-606/16), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

12. NVO “OBNOR” Berane (109-128/20-606/17), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja partnerske NVO.

13. NVO “Adra Crne Gore” Podgorica (109-128/20-606/18) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha) koji su potpisani i ovjereni.

14. NVO “Udruženje mladih Alternativa” Pljevlja
(109-128/20-606/19) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisan i ovjeren budžet projekta;
- potpisana i ovjerena izjava o istinitosti svih podataka navedenih u prijavi projekta;
- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja partnerske NVO;
- fotokopija akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- rok/period realizacije projekta.

15. NVO “Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje”
(109-128/20-606/20) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

16. NVO “Bjelopoljski demokratski centar” Bijelo Polje
(109-128/20-606/22) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

17. NVO “ Povjerenje” Bar
(109-128/20-606/24) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka;
- fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja partnerske NVO;
- fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha) koji su potpisani i ovjereni.

NAPOMENA: Nevladine organizacije koje su poslale prijavu na javni konkurs „Podrška starijim licima za život u zajednici“ samo elektronskim putem do 8. maja 2020. godine dužne su da potpunu dokumentaciju dostave putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja najkasnije do 25. maja 2020. godine, u suprotnom prijava će biti odbačena.

Na osnovu člana 32g stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, zaključno sa 25. 05. 2020. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa napomenom: NE OTVARATI - Dopuna prijave na Javni konkurs broj: br. 109-128/20-606 pod nazivom „Podrška starijim licima za život u zajednici”