Manja slova Veća slova RSS

 

>

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga projekata „Uspostavljanje i testiranje integrisanih intervencija namjenjenih pružanju podrške osobama u (naj)ranjivijem položaju“ u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije- EaSI

Datum objave: 30.06.2020 09:58 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


U okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI (EU Employment and Social Innovation Programme – EaSI) koji vodi Evropska komisija, u okviru komponente PROGRESS, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga projekata u oblasti socijalnih inovacija pod nazivom „Uspostavljanje i testiranje integrisanih intervencija namjenjenih pružanju podrške osobama u (naj)ranjivijem položaju“

Poziv će podržati inovativne i eksperimentalne projekte na lokalnom / regionalnom nivou koji imaju za cilj uspostavljanje sveobuhvatnih strategija, mehanizama i usluga kojima se obezbeđuje holistički pristup pružanju podrške osobama u (naj)ranjivim situacijama.

Cilj je da se uspostavi i unaprijedi saradnja među različitim organizacijama (nadležna tijela i nevladine organizacije) za (a) pružanje novčanih naknada, (b) pružanje personalizovanih socijalnih usluga i drugih opštih usluga i (c) pružanje mjera aktivacije na tržištu rada i testiranje njihove realizacije. Primjeri ovih organizacija su: nadležna vladina tijela, uključujući središnje, regionalne ili lokalne opštinske službe, javni i privatni zavodi za zapošljavanje, javne socijalne službe, privatni i neprofitni pružaoci socijalnih usluga. 

Primjeri naknada i usluga uključuju: različite šeme socijalne pomoći kao što su minimalni dohodak, porodične i dječije naknade, invalidnine itd.; socijalne usluge kao što su briga o djeci, dugotrajna njega, šeme stanovanja; ciljane socijalne usluge, kao što su savjetovanje, krizni centri, usluge zaštite porodice, usluge za osobe sa invaliditetom i hroničnim bolestima, usluge za žrtve porodičnog nasilja, usluge za bivše prestupnike; usluge u vezi sa tržištem rada; druge usluge od opšteg interesa, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i osnovne usluge. 

Prijedlozi projekta treba da se fokusiraju na sljedeći set aktivnosti: - uspostavljanje potrebnih struktura i izgradnja kapaciteta; - dosezanje do osoba/domaćinstava u potrebi; - evaluaciju uticaja projektnih aktivnosti; - detaljan plan integrisanja i diseminacije; - transnacionalna saradnja; - upravljanje. 

Ukupan budžet namjenjen za EU sufinansiranje projekata u okviru ovog Poziva je procjenjen na 10 miliona eura. Evropska komisija očekuje da finansira ukupno oko 8 grantova kroz ovaj Poziv.

Dokumenta relevantna za ovaj Poziv, kao i tekst samog Poziva, sa kriterijumima za prihvatljivost aktivnosti i prihvatljivost nosioca projekta i partnera, se nalaze na linku:

Dodatne informacije se mogu tražiti slanjem upita (na engleskom jeziku) na mejl adresu:

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 15. oktobar 2020.