Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

05.05.2015.

NAJAVA: Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević u radnoj posjeti Dječjem domu ''Mladost'' u Bijeloj

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević posjetiće u srijedu, 6. maja u 10:00 časova Dječji dom ''Mladost'' u Bijeloj, kojom prilikom će obići ustanovu, upoznati se sa zaposlenima i korisnicima ove ustanove i održati sastanak sa direktorom. Nakon obilaska Dječjeg doma, ministarka Kovačević će dati izjave za medije (11:30 časova).

04.05.2015.

Potpisan Granski kolektivni ugovor između Vlade Crne Gore i Reprezentativnog sindikаta zаposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore

Potpisan Granski kolektivni ugovor između Vlade Crne Gore i Reprezentativnog sindikаta zаposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i predsjednik reprezentativnog sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore Vladimir Delić potpisalu su Granski kolektivni ugovor. Granskim kolektivnim ugovorom regulisana pojedinа prаvа i obаveze iz rаdnog odnosа zаposlenih, prаvа i obаveze poslodаvcа premа zаposlenom, kаo i međusobnа prаvа i obаveze ugovornih strаnа. Ovaj ugovor doprinijeće boljem ekonomskom položaju zaposlenih kao i povećanju efikasnosti rada centara i ustanova iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

04.05.2015.

JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje trikandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanjajavnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

01.05.2015.

NAJAVA: POTPISIVANJE GRANSKOG KOLEKTIVNOGUGOVORA ZA SOCIJALNU DJELATNOST

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i predjednik reprezentativnog sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Vladimir Delić potpisaće u ponedeljak 4 maja u 12:00 Granski kolektivni ugovor.

01.05.2015.

SAOPŠTENJE: Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti definisanih Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu

Navedeni pozitivni trendovi, uslijed uticaja sezonskog zapošljavanja, nastavili su se i tokom III kvartala, kada je stopa aktivnosti dostizala nivo od 62,5%, stopa zaposlenosti 52,1%, a stopa nezaposlenosti smanjena na 16,6%.

30.04.2015.

Vlada usvojila Informaciju o zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost s Predlogom granskog kolektivnog ugovora

Vlada usvojila Informaciju o zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost s Predlogom granskog kolektivnog ugovora

Video: Izjava ministarke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević nakon sejednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost s Predlogom granskog kolektivnog ugovora

30.04.2015.

Obilježavanje pedeset godina rada JU Centra „Ljubović“

Obilježavanje pedeset godina rada JU Centra „Ljubović“

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević posjetila je danas, 30. aprila 2015. godine, JU Centar „Ljubović“ u Podgorici, povodom obilježavanja pedeset godina rada te ustanove. Ministarka Kovačević obišla je Centar, zajedno sa Zoranom Sekulićem direktorom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja je donirala Centru tri računara za potrebe informatičkog opismenjavanja djece koja se nalaze u toj ustanovi.

30.04.2015.

O D L U K A o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu trudnica, porodilja i dojilja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja zaštita i zdravlje na radu da učestvuju u procesu izbora jednog kandidata/kinjeza člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu trudnica, porodilja i dojilja, koji je objavljen na internet stranici Ministarsva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave 8. aprila 2015. godine. Na adresu Ministarsva rada i socijalnog staranja stigao je jedan predlog i to od NVO „Roditelji“ iz Podgorice.

29.04.2015.

SAOPŠTENJE: Održana sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta

SAOPŠTENJE: Održana sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta

Na XI redovnoj sjednici Predsjedništva Socijalnog savjeta, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je izabrana za predsjednika Socijalnog savjeta, uz konsenzus socijalnih partnera, dok je na istoj, prethodni predsjednik, ministar prosvjete mr Predrag Bošković, razriješen dužnosti.

29.04.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o radu

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( '' Sl.list CG '', br. 7/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje