Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

29.05.2015.

ODLUKA o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

29.05.2015.

Održan sastanak Upravnog Odbora Prioriteta 9 u okviru Strategije EU za Dunavski region

Održan sastanak Upravnog Odbora Prioriteta 9 u okviru Strategije EU za Dunavski region

Danas je u Podgorici održan sastanak Upravnog Odbora Prioriteta 9-Ulaganje u ljude i vještine u okviru Strategije EU za Dunavski region. Sastankom su predsjedavali predstavnici zemalja koje koordiniraju prioritetnu oblast Austrija (Federalno Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača i Federalno Ministarstvo obrazovanja i pitanja žena) i Republika Moldavija (Ministarstvo obrazovanja).

28.05.2015.

Vlada usvojila Informaciju o implementaciji Regionalnog stambenog programa

Vlada usvojila Informaciju o implementaciji Regionalnog stambenog programa

Video: Izjava ministarke rada i socijanog staranja Zorice Kovačević nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o implementaciji Regionalnog stambenog programa

28.05.2015.

J A V N I P O Z I V za prodaju građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem ( aukcijom)

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11) , čl.11 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“ br.44/10) Odluke o pokretanju postupka prodaje građevinskog zemljišta br.0101-1851 od 20.05.2014.g. i saglasnosti Vlade Crne Gore br.08-2971/3od 26.12.2013.g. Komisija za sprovođenje postupka prodaje

28.05.2015.

SAOPŠTENJE: MINISTARKA KOVAČEVIĆ POSJETILA CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA U SPUŽU

SAOPŠTENJE: MINISTARKA KOVAČEVIĆ POSJETILA CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA U SPUŽU

Ovom prilikom ministarka je razgovarala sa zaposlenima u vezi sa smještajnim uslovima i ispunjavanju međunarodnih standarda za tražioce azila koji koriste usluge ovog Centra u skladu sa obavezama iz Poglavlja 24.

27.05.2015.

MINISTARKA KOVAČEVIĆ GOVORILA NA OKRUGLOM STOLU POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

MINISTARKA KOVAČEVIĆ GOVORILA NA OKRUGLOM STOLU POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

Ovom prilikom ministarka je istakla da ono što predstoji u cilju kvalitetnijeg uključivanja i pune inkluzije lica sa invaliditetom u crnogorsko društvo, je dalji rad na ostvarivanju ciljeva Konvencije UN o pravima lica s invaliditetom tj. da se eliminiše diskriminacija i isključenje i da se stvori društvo koje cijeni vrijednost raznolikosti i uključivanja, kao i da „Izmjena i dopuna svih podzakonskih akata kojima se difiniše ova materija, će biti koncipirana u skladu sa standardima međunarodnih dokumenata, realizovaće niz ciljeva definisanih strateškim dokumentima u oblasti socijalne i dječije zaštite, unaprijediće kvalitet usluga, a pored toga, povoljno će uticati i na povećanje socijalne uključenosti svih ranjivih grupa, pa i osoba sa invaliditetom oboljelih od multiple skleroze.

27.05.2015.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja na konferenciji o socijalnoj zaštiti preživjelih Holokausta

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja na konferenciji o socijalnoj zaštiti preživjelih Holokausta

Konferencija se održava pod okriljem pomenutih ministarstava Republike Češe, kao i The European Shoah Legacy Instituta, kojeg je osnovala Vlada Republike Češke 2010. Godine, a ima za cilj da okupi države potpisnice Terezin Deklaracije, medju kojima je i Crne Gora, u zajedničkom naporu da se poboljša socijalni status, kako pomenutih lica, tako svih starih lica, u okvirima nacionalnih zakonodastava.

26.05.2015.

MINISTARKA RADA I SOCIJALNOG STARANJA U RADNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

MINISTARKA RADA I SOCIJALNOG STARANJA U RADNOJ  POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević boravila je u radnoj posjeti Opštini Danilovgrad. Ministarka se susrela sa predsjednikom Opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem, a sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović, poslanik Milorad Vuletić, potpredsjednik Opštine Danilovgrad Zoran Bošković i sekretar Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Ratko Lakić.

26.05.2015.

Poziv za javne konsultacije o nacrtu Sektorskog operativnog programa 2015-2017 za Sektor obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

Javna konsultacija će biti održana u utorak, 2. juna 2015. godine u hotelu Ramada, s početkom u 14.00 sati.

25.05.2015.

SAOPŠTENJE: Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević prisustvovala početku radova na izgradnji 62 stambene jedinice u Nikšiću

SAOPŠTENJE: Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević prisustvovala početku radova na izgradnji 62 stambene jedinice u Nikšiću

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, prisustvovala je zajedno sa predsjednikom Opštine Nikšić Veselinom Grbovićem i direktorom Direkcija javnih radova Žarkom Živkovićem, početku radova na izgradnji 62 stambene jedinice za potrebe raseljenih i interno raseljenih lica, kao i lica u stanju socijalne potrebe.