Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

16.07.2018.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2019-2023

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

12.07.2018.

Javni poziv za konsultacije povodom pripreme Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme NACRTA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

12.07.2018.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije Nacrt Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i upućuje Javni poziv

12.07.2018.

U Kotoru održana prezentacija programa „Porodični saradnik” za primorski region

U Kotoru održana prezentacija  programa „Porodični  saradnik” za primorski region

U cilju podrške razvoju novih programa i usluga namjenjenih za podršku porodicima i smanjenju broja djece u institucijama socijalne i dječije zaštite NVO „Porodični centar“ je danas, 12.07.2018. u Kotoru održala prezentaciju programa „Porodični saradnik“.

11.07.2018.

Zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana potpisale Zajedničku deklaraciju u kojoj se ističu napori na pronalaženju osoba nestalih iz 1990-ih

Zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana potpisale Zajedničku deklaraciju u kojoj se ističu napori na pronalaženju osoba nestalih iz 1990-ih

Premijeri Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije, Albanije, Hrvatske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Bugarske, Italije, Slovenije i Poljske potpisali su dana 10. jula 2018. godine u Londonu Zajedničku deklaraciju u kojoj su, između ostalog, ponovili svoju opredijeljenost podršci naporima na pronalaženju 12.000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale uslijed sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

09.07.2018.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 23. jul 2018. godine

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za 23. jul 2018. godine

09.07.2018.

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana Državnosti Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopštenje za javnost

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07), Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula.

05.07.2018.

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici: Tokom prethodna tri mjeseca Nacionalna SOS linija zaprimila 979 poziva

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. aprila do 30. juna 2018. godine primljeno ukupno 979 poziva.