Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

27.02.2018.

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio regionalnu konferenciju o socijalnom dijalogu

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio regionalnu konferenciju o socijalnom dijalogu Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Elmedin Rovčanin bio je jedan od uvodničara na regionalnoj konferenciji „Transparentan socijalni dijalog kao preduslov zdravog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja u regionu“ koja se održala danas, 27.02.2018. u Podgorici.

22.02.2018.

SAOPŠTENJE: Generalni direktor Goran Kuševija: „Moramo da razvijamo još veliki broj usluga i da stvaramo jedan zdrav ambijent, pristupačan svim građanima“

SAOPŠTENJE: Generalni direktor Goran Kuševija: „Moramo da razvijamo još veliki broj usluga i da stvaramo jedan zdrav ambijent, pristupačan svim građanima“

Generalni direktor Goran Kuševija, govorio je na okruglom stolu „Standardizacija i licenciranje socijalnih grupa“, koji je organizovala crnogorska IRIS mreža, u okviru projekta „IRIS uMREŽAvanje/Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“, koji je održan 22.02.2018. godine. Na okruglom stolu govorili su i direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić i izvršna direktorica SOS telefona Podgorica, Biljana Zeković.

20.02.2018.

SAOPŠTENJE: Svjetski dan socijalne pravde, 20. februar

U svijetu se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je proglasila Generalna skupština UN u novembru 2007. godine.

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu

S obzirom da se po javnom pozivu broj 111-31/18-1 od 7. februara 2018. godine nije prijavila nijedna nevladina organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu.

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o volonterizmu

S obzirom da po javnom pozivu broj 111-33/18-1 od 7. februara 2018. godine nevladine organizacije koje su podnijele prijavu nijesu dostavile potpunu dokumentaciju, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o volonterizmu.

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

S obzirom da se po javnom pozivu broj 111-32/18-1 od 7. februara 2018. godine nije prijavila nijedna nevladina organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

19.02.2018.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O VOLONTERIZMU I UPUĆUJE JAVNI POZIV

JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,