Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

12.09.2017.

Pozivnica za učešće na regionalnoj konferenciji za zaštitu i zdravlje na radu, Budva, 26 - 28. oktobar, 2017. godine.

Stepen razvoja zaštite i zdravlja na radu jedne države može vrlo često biti parametar za ocjenu stepena društvenog razvoja i socijalne komponente jednog društva, kao i da je čovjekov fizički i moralni integritet u radu činilac od čije aktivnosti u mnogome zavisi zdravstvena i radna sposobnost, a time i stepen produktivnosti društva u cjelini. Organizacija Konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra, 2017. godine, u Budvi, pripala je Udruženju zaštite na radu Crne Gore, koja je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), postalo član balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net.

12.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022. god.

Postupak konsultovanja zainteresovane javnosti je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

12.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. god.

Postupak konsultovanja zainteresovane javnosti je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

11.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu na temu: Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine

Okrugli sto na temu:Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, održaće se u četvrtak 14. septembra 2017. godine u Hotelu Verde u Podgorici, u 12:30 časova.

11.09.2017.

SAOPŠTENJE: Ministar Purišić obišao ustanove socijalne i dječje zaštite na teritoriji Opštine Bijelo Polje

SAOPŠTENJE: Ministar Purišić obišao ustanove socijalne i dječje zaštite na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, sa saradnicima, boravio je danas, 11. septembra 2017. godine, u Bijelom Polju

08.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu na temu: Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine

Okrugli sto na temu:Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine, održaće se u srijedu, 13. septembra 2017. godine, u Hotelu Verde u Podgorici, sa početkom u 12 časova

08.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O RADU U BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o radu, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na Okruglom stolu

07.09.2017.

Reagovanje na Saopštenje za javnost Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore(UMHCG) od 01.09.2017. godine pod nazivom: „Ministarstvo rada i socijalnog staranja obmanjuje javnost o zaključnim razmatranjima Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom“

Reagovanje na Saopštenje za javnost Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore(UMHCG) od 01.09.2017. godine pod nazivom: „Ministarstvo rada i socijalnog staranja obmanjuje javnost o zaključnim razmatranjima Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom“

U tekstu je, između ostalog, navedeno da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja pokušalo da ublaži kritična zaključna razmatranja Komiteta UN za prava lica sa invaliditetom navodeći i da nije dat tačan datum narednog periodičnog izvještaja Crne Gore i da je to 2020.godina, a ne 2023.godina.

07.09.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu za izradu Nacrta zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti počela je 5. avgusta 2017. godine, objavljivanjem Javnog poziva u dnevnom listu „Pobjeda" i na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e- uprave i traje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen Izvještaj o javnoj raspravi.

31.08.2017.

Saopštenje u vezi sa završnim opservacijama i preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Saopštenje u vezi sa završnim opservacijama i preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Crna Gora je ratifikovala međunarodnu Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2009. godine. Potvrđivanjem ove Konvencije Crna Gora se pridružila krugu država koje nastoje sprovoditi Konvenciju i preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju promocije, zaštite i osiguranja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih osoba sa invaliditetom.