Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

11.05.2017.

SAOPŠTENJE: Potpisan ugovor za izgradnju 51 stambene jedinice na Koniku

SAOPŠTENJE: Potpisan ugovor za izgradnju 51 stambene jedinice  na Koniku Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić potpisao je danas, 11. maja 2017. godine, sa konzorcijumom koji predvodi “LD Gradnja” doo Nikšić, kao izvođačima radova, konzorcijumom kojeg predvodi “ING Invest” doo Danilovgrad, kao nadzorom nad izvođenjem radova i Direkcijom javnih radova, ugovor za izgradnju 51 stambene jedinice na Koniku.

10.05.2017.

SAOPŠTENJE: U Nikšiću održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU”

SAOPŠTENJE: U Nikšiću održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU”

U Nikšiću je u utorak, 9. maja 2017. godine održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU” u organizaciji projektnog tima WYG International-a, koji realizuje projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“, a u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis. Projekat, čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja, sprovodi konzorciju WYG International iz Velike Britanije, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Okrugli sto je održan za predstavnike nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnike područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije

08.05.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UPUĆUJE JAVNI POZIV

08.05.2017.

NAJAVA:Okrugli sto " Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad" - Primjeri dobre prakse u Crnoj Gori i zemljama EU

Tema: U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), realizuje se projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad“. Glavni korisnik ovog projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije. U okviru druge komponente projekta projektni tim Wyg International-a će u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića 9. maja održati okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU” za predstavnike nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnike lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz Nikšića.

05.05.2017.

SAOPŠTENJE: Održana Konferencija o budućnosti rada

SAOPŠTENJE: Održana Konferencija o budućnosti rada

Nacionalna Konferencija o budućnosti rada održana je dana 05.05.2017. godine u rektoratu Univerziteta Crne Gore.

05.05.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o reprezentativnosti sindikata. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 03.04.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija

05.05.2017.

SAOPŠTENJE: Sastanak Purišić – Graziosi

SAOPŠTENJE: Sastanak Purišić – Graziosi

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sastao se danas, 05. maja 2017. godine sa Antoniom Graziosi – direktorom Podregionalne kancelarije MOR-a za Centralnu i Istočnu Evropu – Kancelarija u Budimpešti, i njegovim saradnicima.

04.05.2017.

SAOPŠTENJE: Posjeta Savezu udruženja penzionera Crne Gore

SAOPŠTENJE: Posjeta Savezu udruženja penzionera Crne Gore

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu Jovo Pajović, posjetili su danas, 04. maja 2017. godine, Savez udruženja penzionera Crne Gore.

28.04.2017.

Obilježavanje dana ustanove JU Centra ,,Ljubović“

Obilježavanje dana ustanove JU Centra ,,Ljubović“

Dana 28.04. 2017 godine, ministar Kemal Purišić je sa saradnicima prisustvovao obilježavanju dana ustanove JU Centar ,,Ljubović“

28.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE I UPUĆUJE JAVNI POZIV