Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast društvena briga o djeci i mladima - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO iz Budžeta Crne Gore u 2019. god.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast ZAŠTITA OD NASILJA -predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2019. god.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

18.07.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA U BUDVI, BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima, u:

17.07.2018.

Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

Članovi Savjeta su upoznati sa preporukama Komiteta UN za prava djeteta koje su dostavljene nakon odbrane drugog i trećeg periodičnog izvještaja Crne Gore o primjeni preporuka Komiteta, na sjednici koja je održana 18. maja ove godine u Ženevi.

16.07.2018.

Otvorenost Minisarstva rada i socijalnog staranja za saradnju sa NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici

Otvorenost Minisarstva rada i socijalnog staranja za saradnju sa NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici

Glavna tema sastanka bio je proces licenciranja i finansiranja socijalnih servisa. Predstavljeni su Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelčatnosti socijalne i dječje zaštite. Predstavnice NVO su iznijele niz prijedloga kako bi se pobošljao položaj NVO u sistemu socijalne zaštite.

16.07.2018.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2019-2023

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje