Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

30.08.2018.

U Sarajevu održana XV Regionalna konferencija o rješavanju sudbina nestalih lica na području bivše Jugoslavije, pod nazivom „Gdje je…“

U Sarajevu održana XV Regionalna konferencija o rješavanju sudbina nestalih lica na području bivše Jugoslavije, pod nazivom „Gdje je…“ Konferenciju je organizovala Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih lica s područja bivše Jugoslavije kako bi neposrednim i konstruktivnim dijalogom svih učesnika identifikovali mehanizme za ubrzavanje rješavanja sudbina nestalih lica te putem sredstava javnoga informisanja osvijestili javnost o težini boli s kojom se nose porodice tokom dugogodišnjeg perioda neizvjesnosti.

29.08.2018.

Društveno odgovorni investitori, NVO, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Dnevni centri omogućili ljetovanje djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama

Društveno odgovorni investitori, NVO, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Dnevni centri omogućili ljetovanje djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama

U periodu od tri mjeseca 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, boravilo je u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu.

27.08.2018.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Tekst Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je 03. jula 2018. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 13. avgusta 2018. godine.

16.08.2018.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST: ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Javne konsultacije su trajale 15 dana, od 19. jula do 03. avgusta 2018. godine. Ovlašćena predstavnica ministarstva koja je učestvovala u javnim konsultacijama je Marina Medojević.

15.08.2018.

Produžen rok za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trajaće do 15. septembra 2018. godine.

15.08.2018.

Saopštenje u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Predloženim Nacrtom zakona se, za lica koja po važećem zakonu ostvaruju pravo na starosnu penziju sa 40 godina staža osiguranja, postepeno propisuje i starosna granica od 65 godina života kao kumulativni uslov za penzionisanje (u prelaznom periodu od 2019. do 2023. godine).