Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

11.09.2018.

Sastanak sa direktorima i pravnicima centara za socijalni rad

Sastanak sa direktorima i pravnicima centara za socijalni rad Glavna tema sastanka bila je primjena Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore i eventualnim poteškoćama u sprovođenju ovog Zakona

11.09.2018.

Polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti odlaže se za 20. septembar

Polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti predviđeno za 13. septembar odlaže za 20. septembar 2018.

07.09.2018.

Tokom mjeseca avgusta Nacionalna SOS linija zaprimila 333 poziva

U mjesecu avgustu pozivi su pristigli iz 16 opština u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 173, Podgorice 74, Bara 37, Budve 10, Bijelog Polja, Mojkovca, Kotora, Gusinja i Plava 5 poziva, Berana i Plužina 4 poziva, Rožaja i Ulcinja 3 poziva, Cetinja 2 poziva, a iz Petrovca i Tivta po jedan poziv.

05.09.2018.

Briga prema penzionerima i farmerima kroz nastavak podrške otkupu jagnjadi

Briga prema penzionerima i farmerima kroz nastavak podrške otkupu jagnjadi

Iskazana je spremnost svih subjekata da akciju otkupa tržišnih viškova jagnjadi i ove godine realizuju na efikasan način, uz očekivanje da će zajednička i partnerska akcija imati očekivane pozitivne socio – ekonomske efekte.

05.09.2018.

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Ka EU pravilima o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Ka EU pravilima o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“

U prethodna dva mjeseca realizovane su aktivnosti koje se odnose na obuke u vezi zdravstvenog osiguranja, porodičnih davanja.

30.08.2018.

U Sarajevu održana XV Regionalna konferencija o rješavanju sudbina nestalih lica na području bivše Jugoslavije, pod nazivom „Gdje je…“

U Sarajevu održana XV Regionalna konferencija o rješavanju sudbina nestalih lica na području bivše Jugoslavije, pod nazivom „Gdje je…“

Konferenciju je organizovala Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih lica s područja bivše Jugoslavije kako bi neposrednim i konstruktivnim dijalogom svih učesnika identifikovali mehanizme za ubrzavanje rješavanja sudbina nestalih lica te putem sredstava javnoga informisanja osvijestili javnost o težini boli s kojom se nose porodice tokom dugogodišnjeg perioda neizvjesnosti.

29.08.2018.

Društveno odgovorni investitori, NVO, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Dnevni centri omogućili ljetovanje djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama

Društveno odgovorni investitori, NVO, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Dnevni centri omogućili ljetovanje djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama

U periodu od tri mjeseca 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, boravilo je u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu.

27.08.2018.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Tekst Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je 03. jula 2018. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 13. avgusta 2018. godine.

16.08.2018.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST: ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Javne konsultacije su trajale 15 dana, od 19. jula do 03. avgusta 2018. godine. Ovlašćena predstavnica ministarstva koja je učestvovala u javnim konsultacijama je Marina Medojević.