Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

02.07.2018.

Licenca za JU Dom starih “Bijelo Polje”

Licenca za JU Dom starih “Bijelo Polje” JU Dom starih “Bijelo Polje” izdata je licenca za obavljanje djelatnosti za uslugu smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih l

02.07.2018.

OBAVJEŠTENJE povodom Javnog poziva Nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

Dana, 18.06.2018. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv za nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti koja se odnosi na lica sa invaliditetom, da učestvuju u procesu izbora jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom.

28.06.2018.

Centar za prava djeteta dobio licencu za obavljanje djelatnosti socijalane i dječje zaštite

Centar za prava djeteta dobio licencu za obavljanje djelatnosti socijalane i dječje zaštite

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranja i dječju zaštitu Goran Kuševija uručili su danas, 28. juna 2018. godine licencu za obavljanje djelatnosti direktorici Centra za prava djeteta Crne Gore Rajki Perović i njenoj saradnici Jeleni Gluščević.

27.06.2018.

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Ka EU pravilima o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“,

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Ka EU pravilima o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“,

U prethodna tri mjeseca realizovane su aktivnosti kao što su konferencija za novinare i predstavljanje projekta koji je otvorio ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić uz predstavnike Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, zatim dvije značajne obuke koje se odnose na principe koordinacije sistema socijalne legislative i primjenjivu legislatvu, kao i obuka za buduće trenere što će obezbijediti održivost projekta i nakon njegovog završetka.

25.06.2018.

Rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za jul 2018. godin

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju roka za jul 2018.godine

22.06.2018.

U Briselu održan forum: Porodična zaštita i briga zajednice za djecu širom Evrope

U Briselu održan forum: Porodična zaštita i briga zajednice za djecu širom Evrope

Forum su organizovali bugarsko predsjedništvo Savjeta Evropske unije, Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i središnju Aziju i Evropska komisija.

20.06.2018.

Jelić: Ministarstvo rada i socijalnog staranja posvećeno radi na poboljšanju socio-ekonomskog položaja raseljenih

Državna sekretarka Ministarstva rada i socijalnog staranja Vukica Jelić, govorila je na skupu povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica

20.06.2018.

Međunarodni dan izbjeglica

Rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica predstavlja dio predpristupnih pregovora između Crne Gore i Evropske unije, u okviru Poglavlja 23 - „Pravosuđe i temeljna prava”. Izvještaji o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji takođe prepoznaju značajan napredak postignut o ovoj oblasti i preporučuju da se osigura pomoć licima koja su aplicirala za status stranca s nekompletnom dokumentacijom, kao i da interno raseljena lica imaju pun pristup pravima.